Zamknij

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności ?
AQUA-SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w dniu 27.10.2022 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy AQUA-SOFT” w ramach Działania 1.3: Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa AQUA – SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Efekty projektu: - wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

- wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa

- wprowadzenie do oferty nowego produktu

- wzrost znaczenia marki przedsiębiorstwa na rynku

- wzrost wartości przedsiębiorstwa

- wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 13 297 577,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 720 000,03 PLN

Umowa nr: UDA-RPPD.01.03.00-20-0394/22-00.

AQUA - SOFT SPÓŁKA CYWILNA KAZIMIERZ ŁUKASZEWICZ, EWELINA ŁUKASZEWICZ informuje, iż w dniu 19.07.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Usługa badawcza polegająca na opracowaniu projektu nowego systemu pomiarowego stacji hydroforowej lub uzdatniania wody umożliwiającego predykcję pracy oraz awarii Poddziałanie 2.3.2: Bon na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: zapewnienie przedsiębiorstwu dostępu do proinnowacyjnej usługi świadczonej przez jednostkę naukową, w wyniku której opracowany zostanie nowy produkt, jakim jest system pomiarowy stacji hydroforowej lub uzdatniania wody, który umożliwi predykcję warunków pracy oraz awarii.

Efekty projektu: opracowanie systemu pomiarowego stacji hydroforowej lub uzdatniania wody umożliwiającego predykcję warunków pracy oraz awarii. Wpłynie to na planowanie prac serwisowych oraz uniknięcie nieplanowanych przestojów instalacji.

Wartość projektu: 266 152,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   183 926,40 PLN
Umowa nr: POIR.02.03.02-20-0050/20-00fundusze europejskie

AQUA-SOFT spółka cywilna Kazimierz Łukaszewicz, Ewelina Łukaszewicz informuje, iż w dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Ekologiczna kontenerowa stacja uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej”  w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, który udzielany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania wody powierzchniowej oraz podziemnej i infiltracyjnej w celu oczyszczenia jej z zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych.

Efekty projektu:  
    • wprowadzenie na rynek nowego urządzenia do uzdatniania wody podziemnej oraz powierzchniowej i infiltracyjnej;
    • zgłoszenie rozwiązania technicznego do urzędu patentowego;
    • umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym.

Wartość projektu: 126.461,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   81.243,00 PLN
Umowa nr: GRANT2/145


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dn. 29.08.2019r.

Firma AQUA-SOFT spółka cywilna zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla kontenerowej stacji uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej. Zakres badań obejmować będzie następujące procesy technologiczne:

1.     Napowietrzanie

2.     Filtrację I stopnia

3.     Filtrację II stopnia

4.     Dezynfekcję wody

W toku badań należy przeprowadzić serie pomiarów jakości wody po każdym etapie oczyszczania. Każda seria badań będzie przeprowadzona przy wybranych prędkościach przepływu wody w skali półtechnicznej i technicznej. Badania obejmą analizę wybranych materiałów filtracyjnych wykorzystanych w filtrach I i II stopnia.

1)     Zakres prac obejmuje:

a.     Zakup aeratora

b.    Zakup materiałów filtracyjnych

c.     Zakup odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

d.     Wykonanie precyzyjnych badań laboratoryjnych dotyczących jakości badanej wody po poszczególnych etapach oczyszczania wliczając w to wybrane parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne

e.     Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania spójnej koncepcji technicznej stacji uzdatniania wody na podstawie wytycznych w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Efektem końcowym tego etapu będzie koncepcja prototypu.

f.      Badania przemysłowe i stanowiskowe (prace rozwojowe) w zakresie stacji uzdatniania wody,

g.     Przeprowadzenie testów wykrycia poprawnie i niepoprawnie działających modułów w celu dywersyfikacji wyników i zastosowanego rozwiązania

h.     Przygotowanie koncepcji automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody

2)     Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

a.     Sprawdzian weryfikujący poprawność działania testowanej stacji uzdatniania wody

b.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z prac testowych

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

 

Informacja o Wyborze oferty