Zamknij

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności ?

29-08-2019 - Ogłoszenia/Przetarg
Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla kontenerowej stacji uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej.

Ogłoszenia / Przetargi - uzdatnianie wody, złoża filtracyjne - Aqua-Soft

fundusze europejskie

AQUA-SOFT spółka cywilna Kazimierz Łukaszewicz, Ewelina Łukaszewicz informuje, iż w dniu 29.11.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Ekologiczna kontenerowa stacja uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej”  w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, który udzielany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Projekt zakłada opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania wody powierzchniowej oraz podziemnej i infiltracyjnej w celu oczyszczenia jej z zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych.

Efekty projektu:  
    • wprowadzenie na rynek nowego urządzenia do uzdatniania wody podziemnej oraz powierzchniowej i infiltracyjnej;
    • zgłoszenie rozwiązania technicznego do urzędu patentowego;
    • umocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym.

Wartość projektu: 126.461,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   81.243,00 PLN
Umowa nr: GRANT2/145


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dn. 29.08.2019r.

Firma AQUA-SOFT spółka cywilna zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla kontenerowej stacji uzdatniania wody podziemnej, infiltracyjnej i powierzchniowej. Zakres badań obejmować będzie następujące procesy technologiczne:

1.     Napowietrzanie

2.     Filtrację I stopnia

3.     Filtrację II stopnia

4.     Dezynfekcję wody

W toku badań należy przeprowadzić serie pomiarów jakości wody po każdym etapie oczyszczania. Każda seria badań będzie przeprowadzona przy wybranych prędkościach przepływu wody w skali półtechnicznej i technicznej. Badania obejmą analizę wybranych materiałów filtracyjnych wykorzystanych w filtrach I i II stopnia.

1)     Zakres prac obejmuje:

a.     Zakup aeratora

b.    Zakup materiałów filtracyjnych

c.     Zakup odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

d.     Wykonanie precyzyjnych badań laboratoryjnych dotyczących jakości badanej wody po poszczególnych etapach oczyszczania wliczając w to wybrane parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne

e.     Przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania spójnej koncepcji technicznej stacji uzdatniania wody na podstawie wytycznych w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Efektem końcowym tego etapu będzie koncepcja prototypu.

f.      Badania przemysłowe i stanowiskowe (prace rozwojowe) w zakresie stacji uzdatniania wody,

g.     Przeprowadzenie testów wykrycia poprawnie i niepoprawnie działających modułów w celu dywersyfikacji wyników i zastosowanego rozwiązania

h.     Przygotowanie koncepcji automatycznego sterowania stacją uzdatniania wody

2)     Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:

a.     Sprawdzian weryfikujący poprawność działania testowanej stacji uzdatniania wody

b.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z prac testowych

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

 

Informacja o Wyborze oferty