Zamknij

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności ?

KROKI PRAWNE POPRZEDZAJĄCE BUDOWĘ OCZYSZCZALNI

Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej oczyszczalni  o przepustowości dobowej do 7,5 m3. Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).

Wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w starostwie:

 1. W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę czyszczalni.
 2. Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów. 
  Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie  AQUA-SOFT. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
 3. Przygotować dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (np. akt własności).
 4. Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni  AQUA-SOFT.
 5. Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 6. Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
 7. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, to wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy należy złożyć:

 1. Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej,
 2. Operat wodno-prawny.

W przypadku, gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

 1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 1. Wykonać badania geotechniczne gruntu,
 2. Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 1. Powyżej 5m³ na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
 2. Powyżej 7,5m³ na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.